Raad van Advies

De Raad advies bestaat uit maximaal 6 personen waarvan 3 leden huurder zijn.

De taak van de RvA zijn de ogen en oren van de Hbv te zijn en hierover aan de HBV verslag uit te brengen.

Kort gesteld worden zij geacht gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de HBV over alle zaken die betrekking hebben op onze leefomgeving, woningen, etc..

De leden van de Raad van Advies zijn anoniem.

 

De Raad van Advies heeft nog 2 vacatures waarvan 1 minimaal een huurder moet zijn.

Iets voor u? Neem gerust contact op!