Ledenvergaderingen

 

Minimaal eenmaal per jaar worden alle huurders van de WSG uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering.

Deze algemene ledenvergadering vind in het eerste of tweede kwartaal plaats.

In de algemene ledenvergadering bespreekt het bestuur met de leden de ontwikkeling van het afgelopen kalenderjaar.

De kascontrole commissie brengt verslag uit van de gecontroleerde financiën en het bestuur wordt gekozen, herkozen of treed af.

 

Het kan voor komen dat het bestuur het nodig acht extra vergaderingen in te lassen als ontwikkelingen daar om vragen.

U krijgt hier als huurder  net als de algemene ledenvergadering altijd een schriftelijke uitnodiging voor!

 

Uitgaande uitnodigen, drukwerken en verspreiding wordt extern verzorgd wij proberen iedereen te bereiken een foutje is echter menselijk.

Uitnodiging en dergelijke niet ontvangen en de omgeving wel, laat ons dit weten, dit is zeker niet onze bedoeling.