Tuintjes

De afgelopen weken zijn wij als bestuur meerder keren aangesproken en aangeschreven over tuintjes.

Sommige bewoners zijn inmiddels aangeschreven door Woningstichting Gouderak over het onderhoud en verzorging van de tuin.

 

Klinkt allemaal betutteld maar hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen.

Enkele jaren geleden is tijdens de ledenvergadering is er aangegeven dat bewoners zich stoorden aan het niet onderhouden 

van de tuinen in Gouderak. Een deel van het dorp lag op de schop, straten open de aanblik was voor sommige een doorn in het oog. 

Als Huudersbelangenvereniging Gouderak hebben dit meegenomen naar de Woningstichting Gouderak in ons overleg.

 

Daar is geruime tijd niet heel veel mee gedaan tot op een paar maanden geleden.

Woningstichting Gouderak schrijft huurders aan waarvan zij zelf zien dat de tuinen niet netjes zijn. Het kan ook zo zijn dat omwonende hier over een klacht hebben ingediend. Het is altijd zo dat één van de medewerkers van de WSG dit zelf heeft geconstateerd voor u een brief ontvangt.

 

Mag de WSG dit zomaar doen?

Ja dat mag, sterker nog dit is meegenomen in het huurcontract.

Ook de gemeente kan bewoners aanschrijven van huurwoningen en koopwoningen voor het onderhouden van de tuin en de omgeving.

 

Over smaak valt natuurlijk te twisten, sommige van ons worden gelukkig met zoveel mogelijk stenen en andere worden blij van een groene oase.

Het onderhouden van het tuin is in beide gevallen voor de bewoner.

Zo mag de tuin bijvoorbeeld geen dumpplaats zijn van afval. Tuinen zijn de visitekaartjes van de buurt. 

In een buurt met verzorgde tuinen voelen bewoners zich vaak ook prettiger. Dat draagt bij aan een betere leefomgeving.

De leefomgeving wordt jaarlijks meegenomen in de prestatieafspraken met de gemeenten. Deze is wordt ook geformuleerd in de woonvisie.

 

En de gemeenten zelf dan?

De gemeenten zelf is verantwoordelijk voor het openbare groen en bestrating heeft u daar klachten over dan kunt u dit melden op de 

website van de gemeenten of via de app.

Website:    www.mijn-melding.nl/krimpenerwaard/melding.php

app:      itunes.apple.com/nl/app/mijngemeente-app/id561431663?mt=8             App Strore

            play.google.com/store/apps/details?id=nl.beheervisie.burgerapp&hl=nl   Play store

Bron: Gemeente Krimperwaard

 

Wij begrijpen dat niet voor iedereen maandag was dag is. Dat meestal niet elke week het stoepje wordt geboend maar, als we allemaal letten 

op onze leefomgeving en net dat half metertje meenemen met ‘onkruid’ verwijderen we er samen voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de 

leefomgeving in Gouderak beter wordt.

 

Meer info op:

hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsbeleving/handreiking_verloederde__tuinen.pdf

Bron Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (ccv)

 

 

Gluur huur

Tot april 2016 was er géén wettelijke basis voor het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders. De Belastingdienst, die deze gegevens verstrekt heeft- moet daarom schadevergoeding betalen aan een huurder die als gevolg van deze verstrekking in 2013, 2014 en 2015 extra huurverhoging kreeg. Tot dat oordeel kwam de rechtbank op 28 mei 2018. 
 
Heeft u recht op compensatie? 
Bekijk dan onderstaande link van de woonbond voor meer informatie!!!
 

 

 
 

 

Afscheid Dhr. van Berk

Na ruim 10 jaar neemt Karel van Berk als directeur bestuurder afscheid van Woningstichting Gouderak.
Het is mij een genoegen u uit te nodigen om persoonlijk afscheid van hem te nemen.
Tijdens zijn afscheidsreceptie is er tevens gelegenheid om kennis te maken met zijn opvolgster Atti Poelstra.

 

Wanneer en waar: 

donderdag 13 september 2018

16.00-18.00 uur

Het Baken (achter de Hervormde Kerk)

Kerkstraat 3a

2831 AS Gouderak

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Geachte Huurder(s)

Donderdag 17 mei 2018 om 19.30 uur  was de algemene ledenvergadering in het Dorpshuis te Gouderak.


Tijdens deze algemene leden vergadering heeft de heer van Berk namens de WSG gesproken over de plannen van de verhuurder in het kader van de verduurzaming en het grotere onderhoud aan meerdere complexen komende jaren.

Hij beloofde de huurders en betreffende complexen in juni uit te nodigen voor een informatie avond.

Wij wachten met u de uitnodiging af. Na zijn uitleg, hebben we de algemene ledenvergadering voortgezet zonder de aanwezigheid van de heer van Berk.

Wij benadrukken na aanleiding van de reacties van aanwezige huurders dat er bij ons nog geen duidelijk plan bekend is. Even als u weten wij nog niets over eventuele compensatie, overlast, werkzaamheden, nieuwe huurprijzen etc..

De vraag of dit zomaar kan? Nee bij grote verbouwingen en renovaties heeft de verhuurder goedkeuring nodig van 70% van de huurders per complex.

U en uw buren hebben dus genoeg mogelijkheden om u wensen verwachtingen en standpunten duidelijk maken. Wij als HBV benadrukken dat het van belang is dat huurders dit ook doen.

 

 

Nieuwe bestuursleden.

Onze penningmeester Corrie Speksnijder is verkozen tot nieuwe voorzitter. Haar taken als penningmeester worden overgenomen door Frank van Cappellen nieuw in het bestuur. Wendy van Dam blijft secretaris en Lenie Bakker blijft lid en krijgt hier versterking van Ester Dijksman ook een nieuw bestuuslid.