Gouderak ondertekend Prestatieafspraken 2019-2023

11 December 2018 heeft Corrie namens HBV Gouderak haar handtekening gezet onder de Prestatieafspraken met Gemeente en de Woningstichting Gouderak.

meer info vind u onder het kopje prestatieafspraken op deze pagina.

 

 

Tuintjes

De afgelopen weken zijn wij als bestuur meerder keren aangesproken en aangeschreven over tuintjes.

Sommige bewoners zijn inmiddels aangeschreven door Woningstichting Gouderak over het onderhoud en verzorging van de tuin.

 

Klinkt allemaal betutteld maar hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen.

Enkele jaren geleden is tijdens de ledenvergadering is er aangegeven dat bewoners zich stoorden aan het niet onderhouden 

van de tuinen in Gouderak. Een deel van het dorp lag op de schop, straten open de aanblik was voor sommige een doorn in het oog. 

Als Huudersbelangenvereniging Gouderak hebben dit meegenomen naar de Woningstichting Gouderak in ons overleg.

 

Daar is geruime tijd niet heel veel mee gedaan tot op een paar maanden geleden.

Woningstichting Gouderak schrijft huurders aan waarvan zij zelf zien dat de tuinen niet netjes zijn. Het kan ook zo zijn dat omwonende hier over een klacht hebben ingediend. Het is altijd zo dat één van de medewerkers van de WSG dit zelf heeft geconstateerd voor u een brief ontvangt.

 

Mag de WSG dit zomaar doen?

Ja dat mag, sterker nog dit is meegenomen in het huurcontract.

Ook de gemeente kan bewoners aanschrijven van huurwoningen en koopwoningen voor het onderhouden van de tuin en de omgeving.

 

Over smaak valt natuurlijk te twisten, sommige van ons worden gelukkig met zoveel mogelijk stenen en andere worden blij van een groene oase.

Het onderhouden van het tuin is in beide gevallen voor de bewoner.

Zo mag de tuin bijvoorbeeld geen dumpplaats zijn van afval. Tuinen zijn de visitekaartjes van de buurt. 

In een buurt met verzorgde tuinen voelen bewoners zich vaak ook prettiger. Dat draagt bij aan een betere leefomgeving.

De leefomgeving wordt jaarlijks meegenomen in de prestatieafspraken met de gemeenten. Deze is wordt ook geformuleerd in de woonvisie.

 

En de gemeenten zelf dan?

De gemeenten zelf is verantwoordelijk voor het openbare groen en bestrating heeft u daar klachten over dan kunt u dit melden op de 

website van de gemeenten of via de app.

Website:    www.mijn-melding.nl/krimpenerwaard/melding.php

app:      itunes.apple.com/nl/app/mijngemeente-app/id561431663?mt=8             App Strore

            play.google.com/store/apps/details?id=nl.beheervisie.burgerapp&hl=nl   Play store

Bron: Gemeente Krimperwaard

 

Wij begrijpen dat niet voor iedereen maandag was dag is. Dat meestal niet elke week het stoepje wordt geboend maar, als we allemaal letten 

op onze leefomgeving en net dat half metertje meenemen met ‘onkruid’ verwijderen we er samen voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de 

leefomgeving in Gouderak beter wordt.

 

Meer info op:

hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsbeleving/handreiking_verloederde__tuinen.pdf

Bron Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (ccv)