Geachte Huurder(s)

 

 

Donderdag 17 mei 2018 om 19.30 uur  was de algemene ledenvergadering in het Dorpshuis te Gouderak.


Tijdens deze algemene leden vergadering heeft de heer van Berk namens de WSG gesproken over de plannen van de verhuurder in het kader van de verduurzaming en het grotere onderhoud aan meerdere complexen komende jaren.

Hij beloofde de huurders en betreffende complexen in juni uit te nodigen voor een informatie avond.

Wij wachten met u de uitnodiging af. Na zijn uitleg, hebben we de algemene ledenvergadering voortgezet zonder de aanwezigheid van de heer van Berk.

Wij benadrukken na aanleiding van de reacties van aanwezige huurders dat er bij ons nog geen duidelijk plan bekend is. Even als u weten wij nog niets over eventuele compensatie, overlast, werkzaamheden, nieuwe huurprijzen etc..

De vraag of dit zomaar kan? Nee bij grote verbouwingen en renovaties heeft de verhuurder goedkeuring nodig van 70% van de huurders per complex.

U en uw buren hebben dus genoeg mogelijkheden om u wensen verwachtingen en standpunten duidelijk maken. Wij als HBV benadrukken dat het van belang is dat huurders dit ook doen.

 

 

Nieuwe bestuursleden.

Onze penningmeester Corrie Speksnijder is verkozen tot nieuwe voorzitter. Haar taken als penningmeester worden overgenomen door Frank van Cappellen nieuw in het bestuur. Wendy van Dam blijft secretaris en Lenie Bakker blijft lid en krijgt hier versterking van Ester Dijksman ook een nieuw bestuuslid.