herziene labels Karel Doormanlaan en seniorenwoningen Snip

03-09-2013 13:06

·         De seniorenwoningen aan Snip zijn nu gelabeld voor 65+ kandidaten. Het betreft hier bovenwoningen van een flatje waarin allemaal oudere senioren wonen en waarin geen lift aanwezig is (wel een stoeltjeslift die wij zullen overnemen van WMO). Na twee maal publiceren heeft zich  geen enkele passende kandidaat gemeld. Wij willen daarom vragen of wij deze woningen de komende periode alvast mogen labelen voor 55+ (met voorrang voor 65+). Wij zien dat de 65+ ers nu zijn gehuisvest in Kranepoort en dus niet gretig zijn te reageren op verouderde appartementen aan Snip. Hiermee wordt de doelgroep wat vergroot en komen mensen die net jonger zijn dan 65 toch in aanmerking voor een seniorenappartement. De huurders in dit blokje zijn allemaal ouder dan 65+, dus wij vinden het niet passend om bijvoorbeeld jongeren en/of starters te huisvesten. Als wij label Gezin zouden toevoegen dan lopen wij echter immer het risico dat er jongeren zijn die recht hebben op deze woningen, wat zowel voor medebewoners als de jongeren die er gaan wonen wellicht niet wenselijk is. Vandaar onze overweging om eerst te proberen de woningen aan te bieden aan 65+ en 55+ kandidaten.

 

·         Eenzelfde knelpunt zien wij bij de woningen aan Karel Doormanlaan. Deze kleine eengezinswoningen (twee slaapkamers en sommigen drie) zijn nu gelabeld voor doelgroep 55+. Ook hier hebben zich na enkele publicaties geen passende kandidaten aangemeld (55+). Er was echter wel veel interesse van kandidaten die 50+ zijn, maar omdat het label 55+ is mogen wij deze kandidaten de woningen niet toewijzen. Voor deze woningen zouden wij graag het label Gezin (geen label) met voorrang 55+ willen toevoegen, zodat bij gebrek aan 55+ ook de 55-ers in aanmerking komen voor deze woningen.

 

De gemeente heeft vorige week via een brief toestemming gegeven de woningen aan Karel Doormanlaan ook te mogen aanbieden  aan label ‘gezin’ en de woningen aan seniorenflat Snip aan te bieden aan label 55+. Hiermee hopen wij de leegstand van zowel Karel Doormanlaan als Snip op te lossen. Ook hopen we kandidaten die staan te popelen, maar net te jong zijn voor deze woningen toch een kans te bieden.
De komende week zullen wij dus enkele woningen aan Karel Doormanlaan en twee woningen aan Snip aanbieden aan deze nieuwe doelgroepen (resp. ‘gezin’ en ‘55+’).