Prestatie afspraken 2017

15-12-2017 15:34

Met de Woonvisie geeft de gemeente aan wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van wonen. Maar de gemeente bouwt geen woningen en levert geen zorg. Daarom heeft ze andere partijen nodig om de woonvisie uit te voeren. Voor het wonen zijn de corporaties en huurdersorganisaties de belangrijkste partners. Partijen spreken bijvoorbeeld af hoeveel woningen een lage huurprijs hebben, hoeveel woningen energiezuiniger worden gemaakt, wat ieders rol is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen of wat er moet gebeuren om wijken schoon, heel en veilig te houden.

De vijf corporaties, die zijn verenigd in de Federatie van Woningcorporaties in de Krimpenerwaard, hun huurdersorganisaties en de gemeente ondertekenden woensdag 13 december in Schoonhoven de prestatieafspraken.

Bron:www.krimpenerwaard.nl

<h2 style="border: 0px; outline: 0px; background: transparent; margin: 0px 0px 0.8em; padding: 0px; color: rgb(0, 156, 221); font-family: orgonmedium, " lucida="" sans",="" "lucida="" sans="" unicode",="" grande",="" verdana,="" arial,="" helvetica,="" sans-serif;="" font-weight:="" 400;"="">wie

Ook met de twee landelijk werkende woningcorporaties Woonzorg Nederland en Vestia – die ook  woningen verhuren in de gemeente Krimpenerwaard – heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt.