Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard

Waar mensen woonruimte huren kunnen problemen ontstaan. Problemen over geldzaken, zoals een eindafrekening waar u het niet mee eens bent. Of problemen over technische zaken in en om uw woning. Een lekkende kraan waarvoor de loodgieter maar niet langskomt. Of één die, nadat de loodgieter eindelijk is geweest, nog harder lekt dan daarvoor.

Maar ook in de omgang met mensen kunnen problemen ontstaan. Een medewerker van de verhuurder, die u onheus te woord staat. Of informatie geeft waar u geen touw aan vast kunt knopen.

Ook tussen huurders en de aangesloten verhuurders kan er wel eens wat mis gaan. Laat u dit dan zo snel mogelijk aan uw verhuurder weten. Problemen zijn er immers om opgelost te worden. Deze aanpak zal er in de meeste gevallen toe leiden dat het probleem de wereld uit wordt geholpen.

Soms komt u er samen niet uit. U vindt dat uw verhuurder de kwestie niet naar behoren heeft afgehandeld, of u bent het niet eens met de oplossing die wordt voorgesteld. In zulke gevallen kunt u zich in eerste instantie wenden tot de directeur en/of het bestuur van de verhuurder.

Mocht blijken dat ook dit overleg – de reguliere weg - niet tot tevredenheid stemt, dan is er de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan onze onafhankelijke geschillencommissie, die adviseert bij geschillen tussen klager en verhuurder.

Bron:www.geschillencommissiekrimpenerwaard.nl

 

REGLEMENT_REGIONALE_GESCHILLENCOMMISSIE_KRIMPENERWAARD_10-3-2015_Definitief.pdf (62136)