Wat zijn prestatie afspraken?

In 2015 in de nieuwe Woningwet in werking gesteld. Deze biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting.

De HBV maakt samen met de WSG en de gemeenten Krimpenerwaard prestatieafspraken over de lokale woonopgaven.

Daarnaast werken we mee aan gezamelijke prestatie afspraken waar meerdere Huurdersorganisaties, woningcorporaties binnen de Krimpenerwaard samen afspraken maken met de gemeente.

Welke zaken komen terug in de prestatie afspraken:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;

  • betaalbaarheid van de woningen;

  • huisvesting van bepaalde doelgroepen;

  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Deze onderwerpen staan ook in het beleidsplan (de ‘woonvisie’) van de gemeente. Heeft de gemeente geen woonvisie? Dan zijn prestatieafspraken niet verplicht.

Corporaties zijn verplicht om de gemeente en huurdersorganisaties uitgebreide informatie te geven. Onder meer:

  • de jaarrekening;

  • het jaarverslag;

  • het volkshuisvestelijk verslag;

  • een overzicht van plannen (voor sloop, nieuwbouw etc.)

Ook moet de corporatie inzicht bieden in haar financiële mogelijkheden.

Minister controleert uitvoering prestatieafspraken

Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie houden elkaar aan de gemaakte afspraken. Komen ze er onderling niet uit, dan kunnen ze naar de minister voor Wonen en Rijksdienst stappen. De minister controleert de uitvoering van alle prestatieafspraken op hoofdlijnen.

Deze afspraken worden binnen de Krimpenerwaard voor meerdere jaren gemaakt maar, jaarlijks bekeken, besproken en heroverwogen.