Prestatie afspraken 2019

Het proces van de prestatieafspraken 2019 is in volle gang.

Dit jaar is er voor gekozen afspraken te maken voor meerdere jaren, deze zullen welk jaarlijks worden geëvalueerd en mochten er zaken veranderen dan wordt dit met instemming van alle partijen gewijzigd.

Half november worden de prestatieafspraken 2019 voorgelegd aan B&W, daarna kunnen wij deze afspraken aan jullie voorleggen.

Op 11 december hopen wij deze afspraken te kunnen onderteken.