Prestatie afspraken 2018

De gemeente Krimpenerwaard en vijf woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zetten hun handtekening onder prestatieafspraken. Deze afspraken zijn gemaakt om de nieuwe Woonvisie van de gemeente uit te voeren. Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in de Krimpenerwaard maken zich sterk voor betaalbaarheid, energiezuinig wonen, veiligheid en langer zelfstandig thuis wonen. Ook over het huisvesten van specifieke doelgroepen en samenwerken bij overlastsituaties zijn afspraken gemaakt.